Dizajn je kreatívny proces.

Dizajn je mnohostranný proces a v optimálnej podobe spája všetky časti firemnej komunikácie. Korporátny dizajn sa vtedy stáva živým procesom, ktorý zahŕňa všetky komunikačné kanály, dizajn značky a obalov, ako aj kampane typu below the line a koncepciu POS.

V tvorivom procese, ktorý siaha od nápadu až po realizáciu, sa prejavujú naše schopnosti, ktoré sú založené na modernom myslení, kreativite a skúsenostiach. Dobrý dizajn vychádza z ľudských potrieb. Agentúra Neuherz pritom zohľadňuje kultúrne aspekty i naučené správanie.

Do každého projektu našich zákazníkov vkladáme kreatívne srdce. Naše referencie sú najlepším dôkazom, že dokážeme prinášať kreatívne riešenia.

Previous
Next

Agentúra Neuherz na základe nápadu vytvára komunikačné prvky, ktoré sú v súlade s požiadavkami našich klientov a ktoré podporujú ich obchodný úspech. Opierame sa pritom o takmer 20-ročné skúsenosti v oblasti reklamy a marketingu.