Svietidlá Eglo

  • Grafický dizajn
  • Obaly

Cieľ

Rakúska firma EGLO je pre laika pomerne neznámym pojmom, ide však o svetového lídra na trhu. Spoločnosť EGLO má hlavné sídlo v meste Pill v Tirolsku medzi Innsbruckom a Kufsteinom a je najväčším svetovým výrobcom dekoračných lámp.

Výrobky spoločnosti EGLO sa predávajú pod nespočetnými značkami a názvami v mnohých obchodných reťazcoch. Jej úspech sa opiera o dokonalú logistiku, a to nielen vďaka fyzickej distribúcii výrobkov, ale aj vďaka obalom.

Agentúra Neuherz má na starosti proces tvorby a úpravy obalov a iných tlačových produktov spoločnosti EGLO, pričom sa spolieha na svoje silné stránky, ktoré zahŕňajú rýchlosť, spoľahlivosť, skúsenosti, know-how a synergie medzi viedenskou a bratislavskou pobočkou.

Prínos pre zákazníkov

Agentúra Neuherz je digitálne zapojená do procesu balenia, ktorý zahŕňa dizajn a prispôsobenie obalov, skladacích škatúľ, príručiek a manuálov. Agentúra Neuherz na základe smerníc produktových manažérov spoločnosti EGLO prispôsobuje obaly a manuály príslušným značkám a jazykom. Hotové podklady pre tlačové produkty potom absolvujú viacúrovňový proces kontroly a schvaľovania.

Za rok vytvoríme viac ako 500 grafických predlôh vo viacerých adaptáciách.

Technológia

Najdôležitejšími technológiami pri tvorbe obalov sú skúsenosti a flexibilita agentúry. Tvorba obalov totiž nie je len otázkou počítačovej technológie, ale aj optimalizovaných procesov na rôznych úrovniach, ktoré umožňujú súvislú priemyselnú produkciu.

Agentúra Neuherz spolupracuje s medzinárodnými firmami, ako sú EGLO a Henkel, ako aj s malými a stredne veľkými podnikmi. Klienti, ktorí sa chystajú vstúpiť na medzinárodné trhy a ešte nedisponujú potrebnými skúsenosťami a podrobnými postupmi, môžu využiť nástroje agentúry Neuherz a etablovať funkčný pracovný proces. Šetrí to nielen čas, ale aj náklady a nervy.

prejsť na webovú stránku