DEG

  • Korporátny dizajn
  • Grafický dizajn
  • Webový dizajn
  • Webová stránka
  • Technická podpora

Cieľ

Spoločnosť D.E.G. – Döltl Elektroinstallationen GmbH (ďalej len „deg-elektro“) je remeselná firma so sídlom vo viedenskom okrsku Ottakring a momentálne má približne 40 zamestnancov.  Jej zákazníkmi sú najmä bytové správy a firmy z oblasti obchodu a priemyslu, napr. akvárium Haus des Meeres vo Viedni. deg-elektro má vysoké nároky na kvalitu plánovania a realizácie.

Neustály rast firmy si vyžiadal profesionalizáciu komunikácie s hlavnými cieľovými skupinami, ktorými sú bytové správy a obchodné spoločnosti. Majiteľ firmy, Ing. Mag. Richard Döltl, si preto vybral agentúru Neuherz ako skúseného partnera.

Projekt začal vytvorením nového loga a korporátneho dizajnu a pokračoval napríklad označením firemných vozidiel reklamnými nápismi a spustením novej webovej stránky.  „Bezpečne od odborníka“ – toto heslo určuje komunikáciu a dokonale vystihuje nároky na kvalitu. V konečnom dôsledku sú to zamestnanci firmy, kto musí tieto nároky na kvalitu premietnuť do praxe. Preto bolo prirodzené, že nová webová stránka sa zamerala práve na tím spoločnosti deg-elektro.

Prínos pre zákazníkov

Pre deg elektro sme vytvorili úplne nový spôsob komunikácie, vďaka ktorému sa teraz môže firma prezentovať moderne a vecne. Profesionálne fotografie realizovaných projektov a zamestnancov pritom zohrávajú kľúčovú úlohu. Jedna fotografia má často väčšiu výpovednú hodnotu ako tisíc slov a navyše vytvára dôveru.

Aktuálnosť webovej stránky, ktorá je pre zákazníka veľmi dôležitá, a zamestnanci ako ťažisko komunikácie umožňujú firme budovať vzťahy so zákazníkmi založené na dôvere. Zákazník na prvý pohľad vie, s kým má do činenia.

Zaujímavým vedľajším efektom komunikačnej línie webovej stránky je skutočnosť, že zamestnanci si vďaka prezencii na webe zvýšili svoju hodnotu. To má zasa pozitívny dosah na celú štruktúru tímu.

Technológia

Tvorba webovej stránky sa realizovala prostredníctvom WordPress CMS (Content Management System). Klientovi to zaručuje jednoduchú a rýchlu údržbu obsahu, a teda aj aktualizovanie stránky.

Pre zamestnancov, ktorí majú webovú stránku na starosti, sme realizovali školenie a poskytli sme im špeciálnu príručku na údržbu stránky. Okrem toho sme zvolili WordPress ako najčastejšie používaný CMS. Mnohí sa už v programe WordPress vyznajú. Práve pre malé a stredne veľké podniky je výhodné, ak ho zamestnanci už vedia používať. Navyše existuje veľká komunita vývojárov, vďaka ktorej je WordPress čoraz výkonnejší a jednoduchší na používanie.

DEG Website

Brožúry

Bola tiež vytvorená offline informačná brožúra, ktorá prehľadným spôsobom predstavuje služby, referencie a zákazníkov spoločnosti DEG.