MYPARTYBREZN

  • Vývoj koncepcie
  • Korporátny dizajn
  • Grafický dizajn
  • Webový dizajn
  • Webová stránka & Webshop
  • Vývoj softvéru
  • Obaly
  • Reklamné materiály
  • Technická podpora

Cieľ

Zákazník Maximarkt by chcel rozvíjať svoju ponuku služieb pre oslavy a uviesť ju na trh pomocou novej komunikačnej stratégie. Preto bol zo sortimentu pre oslavy vyňatý „párty praclík“ a vytvorila sa z neho samostatná služba s názvom „MYPARTYBREZN“.

Obložené obrovské praclíky sú obľúbeným občerstvením pri oslavách a vďaka svojej pôsobivej veľkosti majú veľký úspech. Bolo na čase ponúknuť jednoduchý online variant na uľahčenie objednávania. Dodatočne sa integroval konfigurátor praclíka, s ktorým si môžu zákazníci vytvárať aj jeho vlastné podoby.

 

Opis

MYPARTYBREZN sa v Rakúsku nachádza osemkrát Ponúkajú množstvo predvolených obrovských praclíkov a obrovského pečiva, tzv. klasikov.

Ak štandardné varianty nezodpovedajú želaniam zákazníka, prichádza na rad jadro internetovej stránky: konfigurátor praclíka. S jeho pomocou si môže zákazník zostaviť svojho vlastného „praclíkového favorita“. Je rozdelený do rubrík a na rozdiel od klasikov ponúka aj niekoľko možností navyše.
Špeciálnou možnosťou je voľba čísla pre príležitosť narodenín alebo jubileí.

 

Realizácia

Pre pekáreň maxi.backstube je charakteristické nielen dobré pekárske remeslo, prírodné prísady a príprava začerstva, ale tiež rozdelenie týchto hodnôt na všetky prvky. Dizajn tak odráža nároky MYPARTYBREZN.  

Pri realizácii konfigurátora bol kladený dôraz na jednoduchosť, prehľadnosť a používateľskú prívetivosť.  Objednávanie je vždy jednoduché a dá sa ľahko upravovať.

Internetová stránka MYPARTYBREZN.AT je založená na WordPresse v spojení s pluginom WooCommerce pre riešenie internetového obchodu. Konfigurátor priamo naprogramovala agentúra Neuherz pomocou PHP a JavaScriptu.

Navštíviť webstránku

Prínos pre zákazníkov

Agentúra Neuherz mohla ako špecialista na dizajn a digitálne práce prevziať a spracovať celý projekt. Prvky pre tlač a obrazové prvky boli vytvárané tak, aby sa k sebe hodili.

Preto musela agentúra Neuherz zladiť celkovú prezentáciu na trhu, počnúc od loga, cez vizuálny obraz až po balenie a internetovú stránku. Celkový branding a technická realizácia sa vďaka tomu mohli uskutočniť naraz.

Pridaná hodnota od Neuherz

Keďže je agentúra Neuherz špecialista na obaly, je zrejmé, že pridaná hodnota bude jasne v tejto oblasti. Výzvou v tomto prípade bola enormná veľkosť obalu.

Je tu však ešte ďalší aspekt, ktorý sa môže označiť za pridanú hodnotu od agentúry Neuherz: Neuherz ako AGENTÚRA JEDNÉHO KONTAKTNÉHO MIESTA pre svojich zákazníkov.

Celý projekt z dielne Neuherz vzniká v úzkej spolupráci so zákazníkom.