Naša digitálna ponuka

Len máloktorá technológia zmenila svet tak rýchlo a trvalo ako digitálne médiá. Digitálne technológie sa dnes spájajú s pojmami online, prepojenosť a mobilita. Ak chce byť podnik úspešný, jednoducho musí nasledovať tieto trendy. Online marketing je nevyhnutnosťou a obsah je pritom kriticky dôležitý.

Agentúra Neuherz už takmer 19 rokov vytvára digitálne médiá vrátane všetkých ich aspektov. Z reklamnej a marketingovej agentúry sme vyrástli na digitálnu a internetovú agentúru. 

Pre klientov vytvárame webové stránky, uktoré sú centrom ich online aktivít. Chápeme hodnotu fotografií, textov a videí ako rozhodujúcich prvkov obsahového marketingu. Využívame sociálne siete v prospech klientov a vyznáme sa v optimalizácii vyhľadávačov (SEO). Optimalizácia online pracovného toku v prípade potreby vytvára maximálne efektívny základ pre spoluprácu.

Previous
Next

Agentúra Neuherz má v oblasti digitálnych a online médií bohaté skúsenosti. Pozorne sledujeme vývoj technológií a kráčame s duchom doby. Udržte si kontrolu nad digitálnymi procesmi – spolu s agentúrou Neuherz.